Video a foto zo stužkovej - Študio VMB - svadobné video a foto Martin, kamera a foto na sužkovú

Štúdio VMB
Prejsť na obsah
Video zo stužkovej, alebo kameraman na stužkovú
Jedným z najdôležitejších chvíľ v živote mladého človeka je vstup do dospelosti. Toto obdobie je spojené s rôznymi skúškami ale aj zábavou a medzi tie zábavnejšie  momenty patrí stužková slávnosť. Sú to okamihy, ktoré sa vryjú do našich myslí na dlhé obdobie. Ale časom aj v tej najlepšej pamäti tieto veselé spomienky blednú a strácajú sa.

Dovoľte ponúknuť Vám dlhoročné skúsenosti pri výrobe a spracovaní videozáznamov aj na zhotovenie videozáznamu Vašej stužkovej slávnosti. Profesionálny a tvorivý prístup s ohľadom na špecifiká každej triedy sú samozrejmosťou. Našim cieľom je Vaša spokojnosť. Na stretnutí Vám  radi predvedieme ukážky zo zrealizovaných prác. Podrobne preberieme celý priebeh stužkovej po jednotlivých častiach v súvislosti s Vašimi predstavami a najvhodnejšími možnosťami spracovania. Po skončení stretnutia budete vedieť z akých častí sa bude záznam skladať,  aj akým spôsobom bude spracovaný.

Pretože každá trieda má iný počet žiakov a tým väčšiu, či menšiu náročnosť spracovania cena videozáznamu zo stužkovej slávnosti sa odvíja od počtu natáčaných žiakov na stužkovej slávnosti. Možnosti sú rôzne: cena na jedno DVD, dodanie jedného DVD či BD pre Vaše kopírovanie.
Celý proces od záznamu trojčipovou kamerou cez spracovanie je prevádzané na profesionálnom technickom zariadení čo Vám zaistí vysokú a profesionálnu kvalitu záznamu. Záruka na prácu.

Na čo dať pozor aby ste neboli sklamný z videa? Záznam by mal byť vyhotovený kamerou nie fotoaparátom. Fotoaparát je vhodný na umelecké zábery, kde ma byť zaostrený len jeden konkretny objekt a okolie rozmazané. Pri stužkovej je vhodné mať zaostrenú celú scénu. Doporučujem si pozrieť celú reálnu stužkovu. Veľa krát je spracovaný len úvod, celá stužková má len letmý strih a stáva sa zdĺhavou a nudnou. V neposlednom rade je potrebné dohodnúť ako bude zachytený zvuk. Pri natáčaní fotoaparátom je vo väčšine umiestnený mikrofón niekde v priestore. Zvuk potom nekorešponduje s dejom pred fotoaparátom. Vhodné je zachytiť zvuk aj s mixážneho pultu aj z pred kamery. A podľa scény im určiť prioritu. Dajte pozor na zvuk z mixu pri častiach so zábovou. Tu je nevhodný zvuk z mixu, kde je síce krásny čistý zvuk, ale atmosféra je fuč.

Ako si zvoliť médium, na ktoré bude Váš záznam uložený? Záleží od zvolenej kvality obrazu. Buď štandardný obraz tzv. SD, pre ktoré je vhodné  DVD a USB kľúč, či disk, alebo FullHD, kde je vhodným médiom BD prípadne USB kľúč či disk.  

Video aj fotografia majú svoje svoje nezastupiteľné miesto pri takýchto udalostiach. Video nenahradí fotografiu a fotografia nenahradí video. Ponúkame Vám nafotenie stužkovej slávnosti.

Stužková Martin
Stúžková Martin

Prostredie a atmosféru tvoríte Vy sami. Pre každého je reálne prostredie iné a jedinečné. Našou snahou je zachytiť atmosféru Vašej stužkovej slávnosti, bez potreby držať v ruke ovládač na pretáčanie. Ukážka je preto len neopakovateľná minulosť, ktorá už prebehla. Možnosti spracovania Vám radi ukážeme pri osobnom stretnutí.
Návrat na obsah